เลือกหน้า

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะให้เอกชนประมูลเช่าห้องส้วมสาธารณะ ตลาดสดเทศบาล 1 ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณตลาดสดเทศบาล 1 ถนนหฤทัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีการและเงื่อนไข รายละเอียดตามเอกสาร จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารดาวโหลด – ประมูลเช่าส้วมสาธารณะเทศบาล1.pdf