เลือกหน้า

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิมีความประสงค์ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิชั้น 3 ครั้งที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 11 ส.ค. 2560 เวลา 10.00 น. – 11.00 น. โดยพร้อมกัน ณ กองช่างสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

กำหนดยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 ส.ค. 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารการประมูล ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 4 ส.ค. 2560 ถึง 16 ส.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในเวลาราชการ

สำหรับผู้ที่ยื่นซองเอกสารการประมูลจ้างพร้อมหลักประกันซอง ตามประกาศเลขที่ ค ๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ซึ่งยกเลิกไปแล้วนั้น สามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-811684

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิ้งด้านล่าง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ(Acrobat PDF)