เลือกหน้า

ด้วยทางเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาปรับปรุงตลาดเทศบาล 4 โดยการทุบรื้อแท่นขายและล็อคเช่าเดิม ปูกระเบื้อง ทำล็อคเช่าขายอาหาร ทำล็อคเช่าขายสินค้า ทำผิวคอนกรีดพิมพ์ลาย ปรับปรุงห้องน้ำ ฝ้าภายในอาคารพร้อมทาสี งานปรับปรุงหน้าจั่วอาคาร งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและงานปรับปรุงตกแต่งเสาอาคาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง