เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้กำหนดช่วงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยทัี่4 ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 มีกำหนดเวลา 30 วัน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


เอกสารประกอบ – เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่-4-ปี-62.pdf