เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้กำหนดช่วงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 มีกำหนดเวลา 30 วัน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


เอกสารประกอบ – เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่-3-ปี62.pdf