เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้กำหนดช่วงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 มีกำหนดเวลา 30 วัน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


เอกสารประกอบ – เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่-2-ปี62.pdf