เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิพร้อมด้วยงานเทศกิจ ประชุมผู้ประกอบการค้าถนนคนเดินเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจำหน่ายสินค้า