เลือกหน้า

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ