666666666666 ประชาสัมพันธ์ การออกสำรวจภาคสนาม ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ ปี พ.ศ. 2563 | เทศบาลเมืองชัยภูมิ
เลือกหน้า


ไฟล์ดาวโหลด