เลือกหน้า
🔴 ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองชัยภูมิ
เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดและผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณตลาด มาตรวจ ATK ฟรี ‼️
ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30น.
เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาใช้บริการภายในตลาดของเรา
🛑 รับจำนวนจำกัดแค่ 1,050 คน