เลือกหน้า

                                          ประกาศสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

           เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕

——————————————————————————————————————————————–

ตามที่สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ นั้น

สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ขอประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

นายธีวรา วิตนากร
นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ