เลือกหน้า

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิชั้น 3 สามารถดาวน์โหลดเพื่อดูรายละเอียดได้ตามลิ้งนี้ – Download – แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560(Acrobat PDF File)