เลือกหน้า

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ด้านกายภาพบำบัด จำนวน  7 รายการ

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดได้โดยดาวน์โหลดไฟล์ตามลิ้งดังต่อไปนี้

ไฟล์ข้อมูลการสอบราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์.PDF (Acrobat PDF)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง).PDF (Acrobat PDF)