เลือกหน้า

ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงขอประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน


เอกสารประกอบ – ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ.pdf