เลือกหน้า

ตามประกาศ เทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องกายภาพบำบัดและห้องแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ ชุมชนเมืองน้อย ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้องหุ้นส่วนจำกัด เชิดชูการช่าง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – ประกาศผู้ชนะเสนอราคา.pdf