เลือกหน้า

ตามประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยคันธศิริ ต่อจากถนน คศล.เดิม ไปทางทิศตะวันตกชุมชนหนองหลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคา ก่อสร้างท่อระบายน้ำ จำนวน 1 งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้องหุ้นส่วนจำกัดเฉลิมศิลป์ชัยภูมิ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


เอกสารประกอบ – ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ.pdf