เลือกหน้า

สภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้ประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ได้มีกำหนดการประชุมสภาตามเอกสารประกอบ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


เอกสารประกอบ – ประกาศประชุมสภา62.pdf