เลือกหน้า
📣 ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองชัยภูมิ
————————————————————————–
เรื่อง การจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา-
เทศบาลเมืองชัยภูมิ เขต 1
แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 1 ท่าน
โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้
————————————————————————–
🔸 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ลำดับ หมายเลขประจำตัว       ชื่อตัว-ชื่อสกล
1                1                        นายธวัชชัย หงษ์ศรีจันทร์
2                2                        นางกรมรี เวียงสงค์
3                3                        นายภูเทพ นอบไทย
ประกาศ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565
นางจิตลคา มณีประดิษฐ์
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองชัยภูมิ
————————————————————————–
🔹วันเลือกตั้ง
🟢วันอาทิตย์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565
🔘เวลา 08.30 น. – 17.00 น.
🔘ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านอยู่
ตามทะเบียนบ้าน
————————————————————————–
🔸สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ได้ที่ : หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ
————————————————————————–
🔹แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
🟢 ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
🔘ในวันที่ 17-23 เมษายน พ.ศ.2565
🔘และวันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565
#เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส
#เทศบาลเมืองชัยภูมิ