เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ขนาด ๗ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารดาวโหลดนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – ประกวดราคารถยนต์7ที่นั่ง.pdf