เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหน้าวัดชัยประสิทธิ์ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,400,00 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – ประกาศประกวดราคา.pdf