เลือกหน้า

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะทั่วไป) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ถังขยะทั่วไป สีน้ำเงิน ขนาด240ลิตร จำนวน75ใบ และถังขยะทั่วไป สีเหลือง ขนาด 240ลิตร จำนวน300ใบ รวมเป็น 375 ใบ  จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง.pdf