เลือกหน้า

ประกวดราคาซื้อชุดสื่อประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด (26 สถานี) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2563


รายละเอียด – ประกวดราคาซื้อชุดสื่อประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ.pdf