เลือกหน้า

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาทำความสะอาด ภายในและรอบนอกของอาคารศูนย์เยาวชน(โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์),อาคารอเนกประสงค์,อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่(สนามแบดมินตัน),สนามฟุตซอล/สนามเด็กเล่น,ห้องน้ำ และอัฒจันทร์สนามฟุตบอลศูนย์เยาวชน,ห้องน้ำศูนย์เยาวชนฯ(ถนนคนเดิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน


เอกสารประกอบ – เอกสารประกอบการประกวดราคา.pdf