เลือกหน้า

ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาดภายในและรอบนอกของอาคารศูนญ์เยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาดถนนคนเดินศูนย์เยาวชน.pdf