เลือกหน้า

ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด.pdf