เลือกหน้า

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาทำความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน


เอกสารประกอบ – เอกสารประกอบการประกวดราคา.pdf