เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการการท่องเที่ยวอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล เทศบาลเมืองชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครัั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้เน 3,321,800.00 บาท
รายละเอียดตามเอกสารประกอบ


รายละเอียด – ปรับปรุงศูนย์บริการท่องเที่ยว.pdf