เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงห้องกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ สาขาชุมชนเมืองน้อยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตของงานโปรดสอบถามเทศบาลเมืองชัยภูมิผ่านทางอีเมล์ 4360101@dla.go.th ทางโทรศัพท์หมายเลข 044-822467 หรือ www.gprocurement.go.th ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด – ประกาศจ้างเหมา.pdf