เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารดาวโหลดนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – ประกวดซื้อรถพยาบาล.pdf