เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ สระน้ำสวนสาธารณะเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ภายในงานมีการประกวดนางนพมาศ
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
เพศหญิงโดยกำเนิด สัญชาติไทย สถานภาพ โสด อายุระหว่าง 16 – 25 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน

รับสมัคร ในวันที่ 17 – 30 ตุลาคม 2562 ยื่นใบสมัคร ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ชั้น 3 กองการศึกษา (044-811657)

หลักฐานในการสมัคร
1.รูปถ่ายโปสการ์ด (ครึ่งตัว) ขนาด 4×6 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 2ใบ และรูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 2 ใบ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ฉบับ(พร้อมนำตัวจริงมาแสดง)
3.กรณีไม่มีทะเบียนบ้านตัวจริง ให้ข้าราชการระดับ 3 ขึ้นไป เป็นผู้รับรอง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ฉบับ

*ผู้เข้าประกวดนางนพมาศจะต้องส่งในนาม หน่วยงานราชการ/หน่วยงานภาคเอกชน/ชมรม/สมาคม/มูลนิธิ/สถานศึกษา หรือชุมชนเท่านั้น

**รายละเอียดตามเอกสารแนบ

(ประกวดรอบคัดเลือกในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. กรณีที่มีผู้สมัครเกิน 30 คน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 044-811657)

 


รายละเอียด – ประกวดนางนพมาศ.pdf