เลือกหน้า
“บ่อขยะ” ไม่ใช่ปัญหาใหม่
แต่❗❗ เป็นปัญหาที่แก้ไม่จบสักที
📍ถึงเวลาที่เราจะ♦️ต้องเปลี่ยน♦️อย่างจริงจัง❤
ซึ่งในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ
ได้มอบหมายทีมงาน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี , คณะทำงาน , กองช่าง ,กองวิชาการและแผนงาน และกองสาธารณสุข เทศบาลเมืองชัยภูมิ ลงพื้นที่สำรวจปัญหาขยะล้นเมือง สุนัขจรจัด และเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ณ บ่อกำจัดขยะเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป