เลือกหน้า

ขอขอบคุณแพทย์หญิงไดอาน่า ผู้ประสานรับบริจาค รองเท้าบูทจากบริษัทกสิพันธารัตและกลุ่มบริษัทรองเท้าเรดแอปเบิ้ล. จำนวน12คู่ เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อโรค ในการออกปฎิบัติงานคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและพ่นสารเคมีป้องกันเชื้อโควิท19. (วันที่7เมย.63)

#ชัยภูมิห่างกันไม่ห่างไกลต้านภัยโควิด19
#กินร้อนช้อนฉันล้างมือบ่อย
#สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ติดต่อผู้อื่น
#เว้นระยะห่างทางสังคม
#เข้าบ้านทุกครั้งอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อสัมผัสคนในบ้าน