เลือกหน้า

งานผลประโยชน์ฯ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง นำโดยท่านนายกเทศมนตรี และรองปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้บริการผู้ประกอบการค้าออกไปอำนวยความสะดวกต่อต่อสัญญาเช่าแผงสถานที่จำหน่ายสินค้า ให้กับผู้ประกอบการค้าในตลาดเทศบาล 2 ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏดังนี้
1. จำนวนผู้ประกอบการค้า ทั้งหมด 160 ราย จำนวน 174 แผง
2. แผงว่าง จำนวน 13 แผง
– แผงที่ 84 แผงที่ 97 แผงที่ 98 แผงที่ 103
– แผงที่ 135 แผงที่ 137 แผงที่ 140 แผงที่ 149
– แผงที่ 156 แผงที่ 159 แผงที่ 163 แผงที่ 164
– แผงที่ 168
3. ผู้ประกอบการค้าที่มาต่อสัญญาเช่า จำนวน 150 ราย จำนวน 150 แผง
4. ผู้ประกอบการค้าที่ไม่มาต่อสัญญาเช่าตามกำหนด จำนวน 11 ราย จำนวน 11 แผง