เลือกหน้า

รณรงค์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19
ก่อนเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565
ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
————————————————————————–
ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 4 เมษายน พ.ศ. 2565
————————————————————————–
ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ออกชุมชนดังนี้
เวลา ชุมชน
🔹 13.00 น. – 14.00 น. : 🔸คลองเรียง
ณ ศาลเจ้าพ่ออวยรวย
🔹 14.15 น. – 15.00 น. : 🔸ใหม่พัฒนา
ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
🔹 15.15 น. – 16.00 น. : 🔸ราษฎร์เจริญสุข
ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
————————————————————————–
📣 ขอเชิญชวนประชาชนทั้งกลุ่ม 608 และ
บุคคลทั่วไปเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น(เข็ม3)
โดยนำ
📍บัตรประจำตัวประชาชน
📍ใบนัด ใบรับรองการฉีดวัคซีนครั้งก่อน
มายื่น ณ จุดให้บริการ พร้อมกรอกแบบฟอร์มคัดกรอง
————————————————————————–
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ยังเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ
กับกลุ่ม 608 ที่มีความเสี่ยงการเกิดอาการ-
รุนแรงจนอาจเสียชีวิตได้การสร้างภูมิคุ้มกัน
จึงเป็นการช่วยลดอาการรุนแรง และลดการ
เสียชีวิต เพื่อป้องกันให้ประชนชนปลอดภัย
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ
จัดแผนบริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
(เข็มที่3) ซึ่งเป้าหมายสำคัญ ได้แก่
🔹กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
🔹กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว
————————————————————————–
❤️❤️สำหรับช่วงสงกรานต์ ขอให้ประชาชนทุกท่าน
รักษามาตรการป้องกันตนเอง
🔹สวมหน้ากาก
🔹เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด
🔹ล้างมือ
🔹รับวัคซีน
เพื่อการเดินทางกลับภูมิลำเนา
ได้พบครอบครัวอย่างปลอดภัย