เลือกหน้า

อีกหนึ่งในการบริการของเทศบาลเมืองชัยภูมิที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ไม่สะดวกมาชำระภาษีที่เทศบาลสามารถที่จะโอนเงินเข้าบัญชีของเทศบาลเมืองชัยภูมิได้และเราจะนำส่งใบเสร็จตามไปทีหลังโดยใช้ช่องทางผ่าน facebook/เทศบาลเมืองชัยภูมิ