เลือกหน้า
🔴วันพุธที่ 19 มกราคม 2565
เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ
🔸🔸มอบนโยบายการรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อจัดการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก ผอ.รร. ,ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อจัดการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก ผอ.รร. ,ครูและบุคลากรทางการศึกษา