เลือกหน้า
‼️นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ ลอกท่อระบายน้ำ ในเขตเมืองชัยภูมิอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการ ณ สถานีขนส่งแห่งที่ 1 และ ชุมชนเมืองเก่า
👇เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการระบายน้ำ โดยมีเป้าหมายการดำเนินการ 100% ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตามถนนต่างๆ ซึ่งมีแผนงานครอบคลุมทั่วพื้นที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ