เลือกหน้า
📍29 มิถุนายน 2564 📍 นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ
ได้ให้การต้อนรับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ที่เข้ามาเยี่ยมเยือน พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยปรึกษาหารือแนวทางในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดชัยภูมิด้วยกัน