เลือกหน้า
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอุบลรัตน์
นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยมอบนโยบายการดำเนินงานพร้อมปรึกษาหารือข้อราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติราชการต่อไป