เลือกหน้า

วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายแพทย์สาธารณ์สุขจังหวัดชัยภูมิ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ,หัวหน้าส่วนราชการ,ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ,นายอำเภอเมืองชัยภูมิ,ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ พิธีเปิดการ ให้บริการวัคซีนโควิด-19 จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นการ Kick-of พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ใน ปัจจุบันได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันประเทศไทยเราอยู่อันดับ 80 ของโลก เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ของชาวชัยภูมิ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ชัยภูมิ #นายกเล็กเมืองชัยภูมิ #พร้อมเดินหน้าทำงาน #เทศบาลเมืองชัยภูมิ