เลือกหน้า
นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร
ประชุมร่วมคณะกรรมการชุมชน/ประธานอสม. จำนวน 24 ชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ชี้แจงเกี่ยวสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน โดยให้เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดพื้นที่เสี่ยง และชี้แจงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของแต่ละชุมชน