เลือกหน้า

นักข่าวจากช่อง 7 มาทำข่าวที่สถานีขนส่งแห่งที่ 1 จุดคัดกรองขนส่งแห่ง 2  เกี่ยวกับมาตรการที่ทางเทศบาลเมืองชัยภูมิร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในช่วงที่มีโรคโควิด-19