เลือกหน้า

ประเพณีทำบุญตักบาตรปีใหม่ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการอนุรักษไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงไว้สืบไป โดยในปีนี้ทางเทสบาลเมืองชัยภุมิได้จัดเตรียมปูเสื่อไว้รองรับให้กับผู้ที่มา่วมทำบุญ ตักบาตรเหมือนเช่นทุกปี แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงมีการจัดงานรูปแบบของการตักบาตรแบบใหม่เพื่อเป็นไปปตามมาตรการป้องกัน และ ควบคุมโรค โดยการแบ่งโซนการตักบาตรออกเป็น 3 โซน โซนละ 4 แถว และ จัดให้มีบาตรกลางบริเวณโดยรอบของอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ให้มีการเว้รระยะห่างในการนั่งตักบาตร พร้อมกับจัดให้มีจุดคัดกรองไวรัสโคโรน่า 2019 ของผู้มาร่วมงานก่อนเข้าในงานพิธีตักบาตรทุกจุด ชาวชัยภูมิร่วมใจ สวมหน้ากาก 100% เว้นระยะห่าง ล้างมือ เข้า – ออกใช้ไทยชนะ ชีวิตวิถีใหม่ ไม่ประมาทการ์ดไม่ตก ป้องกันโควิด19

แสดงน้อยลง