เลือกหน้า
       จังหวัดชัยภูมิร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิจัดงานประเพณี
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565
🔵ในวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น.
ณ บริเวณโดยรอบวงเวียนอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ถนนบรรณาการ
และถนนหฤทัย ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
♦พระราชชัยสิทธิสุนทร เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
♦นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
🔴เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ
พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดงานประเพณีทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งในวันขึ้นปีใหม่ โดยนิมนต์ พระภิกษุ สามเณร กว่า ๓๐๐ รูป
รับบิณฑบาต จากพี่น้องประชาชน กว่า 1,000 คน
ประชาชนชาวชัยภูมิร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อส่งเสริม สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวในวันศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่