เลือกหน้า

ทำความสะอาด ถนนชุมชนเมืองเก่า ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชัยภูมิ งานรักาาความสะอาด ออกดำเนินการทำความสะอาดถนนเส้นชุมชนเมืองเก่าในเขตพื้นที่รับชอบของเทศบาลเมืองชัยภูมิ เก็บขยะ เศษไม้และตัดหญ้าที่เกิดขึ้นสองฝั่งถนน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความสวยงามของชุมชน จึงขอความร่วมมือกับพี่น้องในชุมชนและพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาโปรดช่วยกันดูแลรักาาความสะอาดช่วยกัน ขอบกราบขอบพระคุณทุกท่าน บ้านเมืองจะน่าอยู่ หากเราช่วยกัน