เลือกหน้า

จากสถานการณ์ โควิด-19 ได้มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในวงกว้าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้ตระหนักถึงสุขอนามัยของประชาชนและผู้ประกอบการค้าบริเวณฟุตบาททางเท้าและผิวจราจร ถนนราชทัณฑ์และถนนหฤทัย จึงได้ดำเนินการตรวจสอบแผงจำหน่ายสินค้า ในตลาดสดเทศบาล1และ2 ที่ไม่มีผู้เข้าจำหน่ายสินค้าและไม่ได้ต่อสัญญากับทางเทศบาล เพื่อจัดสรรให้กับผู้ประกอบการค้าที่จำหน่ายสินค้าบริเวณฟุตบาททางเท้าและผิวจราจร ถนนราชทัณฑ์และถนนหฤทัย เพื่อให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่ถูกสุขลักษณะ ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกและปลอดภัย โดยดำเนินการทำความสะอาดและฉีดยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดสดเทศบาล1และ2 ทุกวันศุกร์ และวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองชัยภูมิโดยนายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล รวมถึงผู้ประกอบการค้าในตลาดสดเทศบาล 1และ2 ร่วมกันทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล1และ2 ร่วมกัน #ร่วมคิดร่วมทำร่วมเป็นเจ้าของ #ชัยภูมิเมืองแห่งความสุข