เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชัยภูมิ งานป้องกันฯ และผู้ประกอบการค้า ทำความสะอาดภายในตลาดสดเทศบาล3(ตลาดโต้รุ้ง)เพื่อรักษาความสะอาดและเพื่อเป็นให้บริการประชาชนที่มาเลือกซื้อสินค้นที่ตลาดสดเทศบาล3(ตลาดโต้รุ้ง)และเป็นการป้องกันโควิด19 เทศบาลเมืองชัยภูมิขอให้ชาวชัยภูมิร่วมใจสวมใส่หน้ากาก 100 เปอร์เซ็นต์เว้นระยะห่างล้างมือ เข้าออกใช้แอพไทยชนะวิถีชีวิตใหม่ไม่ประมาทการ์ดไม่ตกป้องกันโควิด19 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ