เลือกหน้า

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิจัดโครงการจัดซื้อตาข่ายกันนกพร้อมติดตั้งภายในอาคารเอนกประสงค์(สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองชัยภูมิ) จึงขอประชาสัมพันธ์วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียด – ประกาศราคากลางตาข่ายกันนก.pdf