เลือกหน้า

ตลาดสดเทศบาล 2 ร่วมใจ ออกกำลังกาย
เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ โอยมี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ และเจ้าหน้าที่บุคลากรเทศบาลเมืองชัยภูมิ รวมถึงผู้ประกอบการค้าพ่อค้าแม่ค้า ที่ตลาดสดเทศยาล 2 ออกกำลังกาย เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการพี่น้องประชาชนที่มาเดินเลือกซื้อสิ้นค้าที่ตลาดสดเทศบาล 2