เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้มีการตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนนซอยข้างสวนอาหารเฉลียง โดยได้มีการเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจรับงานดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – ตรวจรับงานซอยเฉลียง.pdf